KUTSAL SANDIK…

Her şey o rüya ile başlamıştı. Bir gece rüyamda, hürmet ve tazimle bir sandık sunulmuştu. Tabir eden bir arkadaşım, o beni İsrail e gelen kutsal sandık olmalı, demişti… Böylece Kur-an ı Kerim de ki o çok hoş kıssaya yönelmiştim. Hani kavmi bir gün İşmevil as. a dua et de Allah bize düşmanlarımızla savaşırken bizi komuta edecek bir kumandan göndersin demişlerdi. Talut un seçilen kumandan olduğuna da meşhur kutsal sandık evine inince emin olmuşlardı. Ben-i İsrailin savaşırken de ordunun önüne koydukları her türlü derde deva bir kutsal sandıkları var… Konu hakkında ki ayet-i kerime: ” Ve onlara peygamberleri dedi ki, şüphesiz onun (Talut’un) hükümdarlığının açık alameti, içinde Rabbiniz den bir sekine (ferahlık) Musa ve Harun as. ın bıraktıklarından bir bakıye (kalıntı) bulunan o tabutun size gelmesidir ki, melekler onu taşır. Muhakkak bunda sizin için elbette büyük bir ayet vardır. Eğer müminlerseniz.”

Önce sukunet, emniyet, kalb rahatlığı anlamında ‘sekine’ müjdesi ve kutsal emanetlerin olduğu bir sandık… Ruhul Beyan tefsirinde zikredildiğine göre, sekinet bakımından gün be gün müzdat olmak isteyen, marifeti ilahiye, yani Mevlayı bilmeye, bulmaya çalışsın, çünkü kalpte sekinetin yerleşmesi, Mevlayı bilmeye ve bulmaya bağlıdır. Bu da ancak Allah ın fazlu keremine nail olmak, çalışıp hakikate yapışmakla olur…

Sandığın içinde neler olduğuna dair büyüklerin muhtelif rivayetleri var, erbabı ahbar a (tarih haberlerini bilenler) göre, Tevrat levhalarının kırıkları, Musa ve Harun as. ın asaları, elbiseleri, sarıkları, içinde peygamberlerin kalplerinin yıkandığı altından bir tas, müşküllerini danıştıkları konuşan bir ruh, insan suretinde olan hoş bir rüzgar vardı. Bir de, sıkıntıları açılmasına sebep olan, kelime tül ferec…

Tenvin-i Taayyün’den…

PaylaşShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn

Sevebilirsin...