Aşina Blog Blog

KUTSAL SANDIK…

Her şey o rüya ile başlamıştı. Bir gece rüyamda, hürmet ve tazimle bir sandık sunulmuştu. Tabir eden bir arkadaşım, o beni İsrail e gelen kutsal sandık olmalı, demişti… Böylece Kur-an ı Kerim de ki...

İMAM ŞAFİİ

“Hiç bir vakit yoktur ki, ilim mütalaası, hüzün ve kederi yok etmesin. İlmi mütalaa kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duyguları uyandırır…” İmam Şafii Gecenin nısfında kitaplara gömülmüş, tam...

Günün ilk kahvesi…

Sakin bir pazar, günün ilk kahvesi… Dünkü yoğunluktan sonra sükunet iyi geldi… Yürüyüş öncesi okumayı tercih ediyorum. Genellikle okuduklarımdan hasıl olan tad, içimde, mana beni kuşatmışken, yürümeyi seviyorum, bir nevi tefekkür ortamı benim için…...

ENDERUNDA AŞK

 Her türlü kışkırtılmalarına karşılık bulamadığın dzamanlarında, kendi öz mülkünde cevelan eder gibi ille de hiç üşenmeden gider Topkapı Sarayının bahçesinde yürüyüşlere çıkardın.

MAHBUB’UL AŞIKİN

Bu yazı Mahbub’ul Aşıkîn isimli kitabın yazılış hikâyesidir… Her Cuma mutat devam eden tefsir derslerinden birinde, büyük ifşaatta bulunan, önemli bir sır veren dertlere deva, kalblere şifa o canım hadis-i şerif geçmişti: “Her şeyden...

SAVAŞ ZAMANLARININ TESBİHATI!..

“Rabbenağfirlena zunubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdemena vensurna alel kavmil kafirin…” “Ey Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve ayaklarımızı sabit kıl! Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” Sure-i Al-i İmran-147...

EŞKÂLİ̇ HAYAT

Soğuk bir kış günü, havadaki ayazın bütün dışarı programlarını ister istemez iptal etmesi üzerine, Mercan ikindi namazına müteakip, zamanın sükûnetini fırsat bilip, üç gündür görmediği komşusunun kapısını çalmak üzere doğruldu. Zilin ding-dong sesinin ardından...

Sevilen şey!..

Mimma tuhibbune: ‘Sevilen şey’… En sevdiklerinizden vermedikçe hayırlılardan olamayacağımız ilan edilmiş… En sevdiğini vermenin, en sevdiklerinden vazgeçmenin en büyük kahramanı hz İbrahim, biliyorsunuz. Hani her namazda efendimizle birlikte salatu selamla andığımız ulu’l azim peygamber…...