EFENDİMİZİN UHUT SAVAŞI DÖNÜŞÜNDE Kİ DUASI!..

Uhud şehitlerinin gömülme işi bittikten sonra, Rasulullah Aleyhisselam atına bindi. Müslümanlar çevresinde, yaralılar, Uhud’ a gelen on dört kadın da yanında olduğu halde Medine-i Münevverye yöneldi. Harre mevkine gelince: “Saf olunuz, Allah’a dua edilim!” buyurdu. Erkekler iki saf olarak dizildiler, arkalarında üçüncü saf olarak da kadınlar durdular.
Rasulü Ekrem ve Nebiyi Muhterem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, şöyle dua etti:

“Allah’ım! Sana Hamd-ü sena yaraşır!
Allah’ım! Senin açıp yaydığını dürecek yok; Senin dürdüğünü de açıp yayacak yoktur!… Senin saptırdığını doğrultacak yok; Senin doğrultuğunu da saptıracak yoktur!
Senin vermediğini verecek yok, Senin verdiğini de engelleyecek yoktur!
Senin uzaklaştırdığını, yaklaştıracak yok; yaklaştırdığını da uzaklaştıracak yoktur!..
Allah’ım! Rahmet ve bereketini, fazl-u keremini aç, yay üzerimize!
Allah’ım! Ben yoksulluk gününde nimet, korkulu gününde emniyet dilerim senden!..
Allah’ım! Bize verdiğin, vermediğin şeylerin zaralarından sana sığınırım…
Allah’ım! Bize imanı sevdir!
Gönüllerimizi onunla beze!.. Küfürden azgınlıktan taşkınlıktan iğrendir bizi!…
Din ve dünyamıza zararlı şeyleri bilenlerden, doğru yola erenlerden eyle bizi!…
Allah’ım! Bizi müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür bizi!.. Salihler, iyiler zümresine kat bizi!… Ki, onlar, ne şeref ve haysiyetlerini yitirenlerdir, ne de, dinlerinden dönenlerdir.
Allah’ım! Senin Peygamberini yalanlayan, Senin yolundan yüz çeviren, Peygamberimizle çarpışan kafirlerin de, ehl-i kitap kafirlerinin de cezasını ver!
Ey Hak ve gerçek olan Rabbim! İndir onlara azabını!…
Amin!…
(Asım Köksal/İslam Tarihi/3-4/231-Ahmed b. Hanbel-Müsned c.3 s.424)

PaylaşShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn

Sevebilirsin...